Dana jest sekwencja peptydu oraz lista jonów potomnych powstałych w wyniku fragmentacji peptydu.


1.
Wygeneruj sekwencje jonów potomnych serii b i y, które powstaną po fragmentacji z peptydu.Wylicz masy tych jonów. Przedstaw w postaci tabeli.
Fragmentacja jonów i serie fragmentów.

sssss


Oczekujemy mniej więcej takiego wyniku:

             b                 y

---          1     S     7     ---
159.0764     2     A     6     716.3760
290.1169     3     M     5     645.3389
387.1697     4     P     4     514.2984
500.2537     5     L     3     417.2456
629.2963     6     E     2     304.1615
---          7     R     1     175.1190

2.
Wczytaj otrzymaną listę mas zmierzonych jonów potomnych z pliku: http://maciek.arabidopsis.pl/Proteomika22012015/peptyd1.mgf
Porównaj listę zmierzonych mas do listy wygenerowanej w punkcie 1 zadania. Program musi uwzględniać błąd pomiarowy spektrometru mas (np. tolerancja masy 50 ppm)
Wygeneruj tabelę, jak w części 1 zadania z zaznaczonymi masami i znalezionych jonów.
Policz ile z mas przewidzianych w punkcie 1 zostało znalezionych.
Policz ile zmierzonych mas nie zostało przypisanych.